БНР 2019

Информираме, че от 10.09.2020 г. започваме изплащането на хонорари от Българско Национално Радио за 2019 г. Телефони за връзка 0897093112 и 0897093111

СПИСЪК С АВТОРИТЕ

FEES FROM THE BULGARIAN NATIONAL RADIO FOR 2019, DUE TO FOREIGN AUTHORS

AUTHORS LIST

FOR INFORMATION, PLEASE CONTACT US BY MAIL OR PHONE:

maya51@mail.bg

mira_atanasova@abv.bg