Договори за взаимно представителство

AAS – Любляна, Словения
КазАК – Казакстанско авторско дружество
ARGENTORES – Аржентина
COPIOSTO – Финландия
СAE – Италия
SOPE – Гърция
SPA – Португалия
ZAIKS – Полша
SGAE – Испания
Armauthor – Армения
SACD – Франция
РАО – Русия
АККА – Латвия
NCIP – Беларус
UACRR – Украйна
SABAM – Белгия
SSA – Швейцария
LATGA-A – Литва
AGADU – Уругвай
DALRO – Южна Африка