ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Защитата на личните данни са един от приеритетите на Дружеството. Театераутор събира и
  обработва лични данни въз основа на местното и европейското законодателство.
 2. При обработката на личните данни Театераутор спазва следните принципи:
  а)поверителност и сигурност на поверените лични данни
  б) Законосъобразност и добросъвестност
  в) точност и своевременна актуализация
  г) събиране и използване на данните единствено за посочените цели
 3. Дружеството събира и обработва лични данни на представители на следните категории
  лица:
 • драматурзи, драматизатори, автори на оригинална музика за драматични и
  музикално.драматични произведения, преводачи на драматургични текстове, хореографи,
  режисьори на драматични и музикално-драматични произведения.
 • наследници на изброените автори, членове на техните семейства /при нужда/
 1. Театераутор може да събира и да използва следната информация:
  • трите имена
  • ЕГН
  • адрес по лична карта
  • удостоверения за наследници
  • телефонни номера
  • валидна банкова информация
 2. Театераутор събира и използва личните данни само за определените цели:
  – сключване на договори с авторите или техните наследници
  – сключване на договори за членство в Дружеството
  – изплащане на дължимите суми за използването на произведенията
 3. Събраните данни не се предоставят на трети лица, освен в случаите на задължително
  изпълнение.