За дружеството

ТЕАТЕРАУТОР е дружество за колективно управление на авторски права. Създадено е през 1993 година, по свободната воля на българските автори на драматични и музикално-драматични произведения. Регистрирано е в СГС и в Министерство на културата.

Управителният съвет на Дружество ТЕАТЕРАУТОР се състои от 9 души:
Председател – Петър Маринков,
Зам.председател – Панчо Панчев

В Дружеството членуват около 700 български автори – драматурзи, преводачи на пиеси, композитори на театрална музика, автори на опери, оперети, мюзикли, балети, хореографи, пантомимисти, драматизатори, режисьори.

В качеството си на член на Международната конфедерация на авторскоправните дружества СИЗАК, Дружество ТЕАТЕРАУТОР е сключило договори за взаимно представителство с всички подобни авторски дружества от цял свят. По силата на тези договори ТЕАТЕРАУТОР управлява световния репертоар в областта на сценичните изкуства, като защитава правата на чуждите автори на българска територия, а дружествата в съответните страни защитават правата на българските автори когато техните произведения са използвани в чужбина.

Дружеството работи активно с всички държавни и общински театри в България, както и с много частни трупи и формации. ТЕАТЕРАУТОР представлява своите члeнове пред Българско Национално Радио, пред Националната Телевизия и пред частните кабелни оператори , както и пред всички държавни и други инстанции.

Дружеството е съучредител на Сдружението за интелектуална собственост и на Национален форум „Култура“.

ТЕАТЕРАУТОР ОСИГУРЯВА:
“ Договори за българските и чужди автори при използване на произведенията им в България, и изплаща дължимите хонорари
“ информация за български и чужди автори, данни за творчеството им или за определени пиеси
“ текстове на пиеси от чуждестранни автори
“ права за превод и постановка на дадена пиеса от репертоара на ТЕАТЕРАУТОР или на някое чуждестранно дружество или определен автор
“ консултации относно начините на защита на авторските права и правилата за законното им използване
“ компетентни писмени или устни консултации по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за закрила на културата и други закони, както и настъпилите промени в тях и възможните тълкувания на отделни казуси.
“ Води съдебни дела за защита на авторските права на своите членове

ТЕАТЕРАУТОР изготвя периодично анотации за нови български пиеси, както и за нашумели пиеси от чужди автори, които могат да бъдат получавани на абонаментен принцип. Целите текстове са на разположение в офиса на ТЕАТЕРАУТОР.