КОНТАКТИ

Лица за контакти:

Майя Илиева – Директор +359897093112

Адрес: София 1463, ул. „Княз Борис I“ № 54 ет.2, ап. 5

тел.: 02 954 98 22
факс: 953 16 97

maya51@mail.bg