Механизми за защита

Основната цел на Дружеството е ефективната защинта на правата на автора. Авторското право, разглеждано в историческа перспектива, е основното, изконното и най-личното право на всяка творческа личност. Всяко посегателство върху това право е равно на престъпление към личността. Подобно посегателство не се измерва само с материалните загуби , които търпи авторът. В много случаи моралните загуби са много по-тежки и трудно приемани. Обикновено авторите са лесно раними духовни личности, които не знаят как ефикасно да се защитят, особено когато се сблъскват с безпардонни и нелоялни ползватели , които не приемат наличието на авторското право, още повече, че то обикновено е нематериално и не може да се „докосне“. В тези случаи се намесва Дружеството. То е създадено по подобие на десетките подоби организации на автори по света, за да вдъхне увереност у творците, да засили чувството им за общност на интересите, да им покаже, че когато са обединени, те са по-силни и защитени. ТЕАТЕРАУТОР има в ръцете си силно оръжие – Закона за авторско право и сродните му права. Съобразен с изискванията и препоръките на СИЗАК, българският закон осигурява надеждна защита на авторските права на творците, при условие, че се спазват неговите разпоредби. А именно това понякога е толкова трудно. Като последна мярка съществува защитата по съдебен път. Въпреки че подобни дела са рядкост и в България почти не съществува съдебна практика по въпроса, до сега ТЕАТЕРАУТОР е довел до справедлив край няколко съдебни дела, а други са в ход. Това вдъхва увереност у ощетените автори и показва правотата на действията на ТЕАТЕРАУТОР.