РЕПЕРТОАР

Репертоарът на ТЕАТЕРАУТОР обхваща всички драматични, музикално-драматични и други подобни произведения, чиито права за публично представяне, излъчване по безжичен път и предаване чрез кабел или друго техническо средство, и механично възпроизвеждане са отстъпени с договор на ТЕАТЕРАУТОР от неговите членове или чрез сродни чуждестранни авторски дружества, а именно:
  • Драматични пиеси
  • Куклени пиеси
  • Драматизации на приказки, разкази, романи
  • Опери
  • Оперети
  • Мюзикъли
  • Балети
  • Танцови и пантомимични спектакли
  • Преводи на пиеси от чуждестранни автори
  Правата, които защитава ТЕАТЕРАУТОР, са т.н. „големи права“. Те не се отстъпват по принцип и за всички автори едновременно. В създаването на едно произведение обикновено участва повече от един автор, поради което Дружеството сключва с ползвателите отделни договори за всеки един от тях. Тарифите за авторските права бяха премахнати на 1 август 1993 г, с приемането на новия Закон за авторското право и сродните му права. Дружеството е изградило практика за определяне на авторските възнаграждения, която се прилага след изрично съгласуване със съответния автор.