Станете наш член

Членството в Дружеството е изградено на доброволен принцип. Авторът решава сам дали да стане член и кои свои произведения да предостави на Дружеството за управление. Документите за членство в ТЕАТЕРАУТОР може да изтеглите от Documeni TEATERAUTOR след това трябва да се донесат в офиса на ТЕАТЕРАУТОР, да се изпратят по пощата или на следния e-mail адрес: mira_atanasova@abv.bg или maya51@mail.bg