УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет на ТЕАТЕРАУТОР се състои от 9 души:

1. Петър Маринков – Председател.

Драматург и писател. Автор на ……..пиеси, поставяни през годините в ……театри в България и …………..

2. Панчо Панчев – Заместник председател.

Драматург и писател. Автор на ……..пиеси, поставяни през годините в ……театри в България и …………..